انجمن دوستداران زندگی سالم
ردیف عنوان کارگاه استاد مدّت زمان کارگاه مکان هزینه تاریخ جلسه
1 مهارت انگیزه سازی خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/05/09 جزئیات ثبت نام
2 چگونه جوان بمانیم؟؟؟ خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/04/14 جزئیات ثبت نام
3 رموز جذابیت خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/04/12 جزئیات ثبت نام
4 مثبت اندیشی خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/03/22 جزئیات ثبت نام
5 مدیریت ذهن خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/03/08 جزئیات ثبت نام
6 تقویت حافظه و افزایش یادگیری خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/03/01 جزئیات ثبت نام
7 حذف خاطرات بد خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 25000 تومان 1396/02/18 جزئیات ثبت نام
8 فن بیان خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/01/28 جزئیات ثبت نام
9 اعتماد به نفس خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 20000تومان 1396/01/21 جزئیات ثبت نام
10 ارتباط موثر جنسی و مهارتهای اتاق خواب خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/12/15 جزئیات ثبت نام
11 ارتباط موثر جنسی 1 خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/12/02 جزئیات ثبت نام
12 جوان بمانیم خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/010/06 جزئیات ثبت نام
13 تربیت فرزند خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/09/29 جزئیات ثبت نام
14 رموز جذابیت خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/09/22 جزئیات ثبت نام
15 مهارت انگیزه سازی خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/09/15 جزئیات ثبت نام
16 تقویت حافظه خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/09/01 جزئیات ثبت نام
17 مدیریت ذهن خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/08/24 جزئیات ثبت نام
18 ارتباط موثر جنسی 2 خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/08/17 جزئیات ثبت نام
19 ارتباط موثر جنسی 1 خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/08/10 جزئیات ثبت نام
20 شادی و آرامش درون خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/08/03 جزئیات ثبت نام
21 تکنیک حذف خاطرات بد خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/07/26 جزئیات ثبت نام
22 مدیریت خشم و کنترل احساسات منفی خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/07/19 جزئیات ثبت نام
23 فن بیان خادم الحسینی 3ساعت خیابان قصردشت روبه روی دانشکده دندانپزشکی ، پلاک 218 15000تومان 1395/07/12 جزئیات ثبت نام
Copyright 2015 Health-Life All Rights Reserved. Powerd By FANA