انجمن دوستداران زندگی سالم
حفاظت محیط زیست


برنامه پاکسازی منطقه تاریخی فرهنگی رکن آباد با همکاری چند سازمان مردم نهاد و شهرداری شیراز و با حضور مهندس طالبان عضو محترم شورای شهر در روز جمعه 9بهمن ماه برگزار گردید.
عضویت در خبرنامه
Copyright 2015 Health-Life All Rights Reserved. Powerd By FANA