انجمن دوستداران زندگی سالم

برگزاری کلاس های شاهنامه پژوهی

برگزاری کلاس های شاهنامه پژوهی. بخش اساطیری( کیومرث، هوشنگ، جمشید و فریدون) بخش حماسی و پهلوانی( رستم و اسفندیار، رستم و سهراب) بخش تاریخی( از پادشاهی بهمن اسفندیار تا پادشاهی یزدگرد) داستان های هفت خوان رستم، بیژن و منیژه، سیاوش و ...)

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه های مهارت زندگی

مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که شخص را برای روبه رو شدن با مسائل روزانه زندگی، افزایش توانایی هایی روانی، اجتماعی ،بهداشتی آماده می کنند.

ادامه مطلب

مرکز مشاوره جوان

مشاوره ازدواج، زوج درمانی، رفتار درمانی، ایجادانگیزه و... درمانگر: اختلالات وسواس، اضطراب، افسردگی و ...

ادامه مطلب

دوره های طب سنتی

برگزاری دوره های طب سنتی و مشاوره تغذیه سالم در شعبه های انجمن هر چهارشنبه

ادامه مطلب

شرکت در کارگاه سراسری کارآفرینی اجتماعی به میزبانی شهر سرعین

شرکت در کارگاه سراسری کارآفرینی اجتماعی به میزبانی شهر سرعین

ادامه مطلب

همایش درمان و بهبود روابط

برگزاری همایش درمان و بهبود روابط (خانواده شاد و سالم)

برگزاری همایش درمان و بهبود روابط

ادامه مطلب

همایش درمان و بهبود روابط خانواده

همایش درمان و بهبود روابط (خانواده شاد و سالم)

برگزاری همایش درمان و بهبود خانواده

ادامه مطلب

همایش درمان و بهبود روابط خانواده

همایش درمان و بهبود روابط (خانواده شاد و سالم)

برگزاری همایش درمان و بهبود خانواده

ادامه مطلب

برگزاری دوره های طب سنتی

دوره های طب سنتی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس های مهارتهای زندگی

برگزاری کارگاه های مهارت زندگی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس های مهارتهای زندگی

کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی

برگزاری دوره های مهارت های زندگی

ادامه مطلب

برگزاری دوره های طب سنتی

برگزاری دوره های طب سنتی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس های مثنوی خوانی و سعدی خوانی

برگزاری کلاس های مثنوی خوانی و سعدی خوانی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس های شاهنامه پژوهی و اسطوره خوانی

برگزاری کلاس های شاهنامه پژوهی

ادامه مطلب

برگزاری دوره های طب سنتی

دوره شناخت گیاهان دارویی

شروع دوره شناخت گیاهان دارویی از تاریخ 4 مرداد

ادامه مطلب

آموزش تنوع غذایی در طب سنتی

آموزش تنوع غذایی در طب سنتی

شروع دوره از 2 مرداد

ادامه مطلب

طب سنتی

شناخت گیاهان دارویی در زندگی روزمره

شروع دوره یکشنبه 1 مرداد

ادامه مطلب

آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی

آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی

شروع دوره 4 مرداد

ادامه مطلب

تناسب اندام و تغذیه سالم

طب سنتی

شروع کارگاه از 4 مرداد

ادامه مطلب

دوره اندام شناسی و آناتومی در طب سنتی

دوره اندام شناسی و آناتومی در طب سنتی

شروع دوره دوشنبه 2 مرداد

ادامه مطلب

آموزش تنوع غذایی در طب سنتی

دوره آموزش تنوع غذایی در طب سنتی

شروع دوره 1 مرداد

ادامه مطلب

دوره مزاج شناسی

مزاج شناسی

شروع دوره 4 مرداد

ادامه مطلب

دوره های ادبی

عصرانه های ادبی

برگزاری دوره های ادبی

ادامه مطلب

دسته بندی

Copyright 2015 Health-Life All Rights Reserved. Powerd By FANA