اهداف انجمن

اهداف انجمن:

آموزش در جهت ارتقای مهارت زندگی در حوزه ی خانواده و اجتماع

ارائه ی الگوهای تفریحات سالم

تلاش در جهت توسعه و ارتقای  فرهنگ ایران زمین 

اهداف غنی سازی اوقات فراغت با تاکید بر حفظ ارزش های خانوادگی و تقویت بنیان خانواده


Copyright 2015 Health-Life All Rights Reserved. Powerd By FANA